s Pilates, zdravotní cvičení a DNS metoda - FYZIO Vlašim

Pilates, zdravotní cvičení a DNS metoda

PILATES není pouhým cvičením s náhodným výběrem určitých pohybů. Je to ucelený systém fyzického a psychického formování, částečně rehabilitační pomoc, vedoucí ke zvětšení Vaší fyzické síly, koordinace a flexibility. Zároveň pomáhá zmírnit stres či zlepšit duševní koncentraci. Proto je pilates určen pro každého bez věkového, fyzického či dovednostního omezení. 

 

Hluboký stabilizační systém:

  • bránice
  • multifidy (svaly kolem páteře)
  • m. transversus abdominis (příčný břišní sval)
  • pánevní dno (diaframa pelvic)

Tento soubor svalů tvoří tzv. CORE – centrum síly. 

 

Dýchání

Základní a zcela zásadní rolí u cvičení pilates je dýchání. Nelze to brát pouze z pohledu aktivity respiračních svalů. Přestože je dech považován za samozřejmost, jeho správné provedení už takovou samozřejmostí není. Dýchací svaly jsou jedinými kosterními svaly nutnými k životu. Právě díky správně provedenému dechu a správné aktivaci vhodných svalů můžeme docílit mnohem efektivnějšímu vlivu prováděných cviků na nás samotné.

Koncentrace

Při cvičení pilates je nesmírně důležité se plně koncentrovat na co nejlepší provedení každého cviku. Pro lektora je důležité nastavit Vám takovou obtížnost, při které jste schopni se plně soustředit na srovnání těla a stabilitu během celého provádění cviku.

 

Centrace

Pojetí středu těla může mít mnoho významů, primárně se vztahuje k těžišti těla. To ale má každý z nás na naprosto odlišném místě, tedy má své individuální těžiště. Umístění těžiště velmi ovlivňuje schopnost daného člověka vykonávat cvik, tedy i jeho pocit obtížnosti.

 

Kontrola

Definicí kontroly může být regulace provádění dané činnosti. Zdokonalení kontroly patří tak ke zvládnutí dané dovednosti. S četností provedení daného cviku uvidíte, jak si sami zvyšujete sebekontrolu nad samotným provedením. Dokonalá kontrola vyžaduje spoustu praxe, která nám pomůže při rozvoji síly a pohyblivosti základních svalů.

 

Přesnost

Hlavní odlišovacím prvkem pilates od jiných cvičení je naprosté dodržení přesnosti provedení cviků. Samotný cvik není natolik odlišný od jiných, ale je velmi rozdílný způsob provádění. Pro dosažení přesnosti Vám pomůže lektorova znalost anatomie, aby i Vy jste věděli, které svaly mají být aktivní. Přesnost je klíčem k přístupu této metody k pohybu a k nekonečným opravám, které jsou nutné neustále provádět během samotného pohybu. 

 

Plynulost

Hladká, nepřerušená kontinuita pohybu. Přesně takto lze popsat základní vlastnost, o kterou je třeba při cvičení pilates uvažovat. Plynulost vyžaduje hluboké porozumění pohybu a zahrnuje přesnou aktivaci svalů a správného načasovaní. S přibývající praxí v provádění cviků se vyvíjí i pohybová dovednost, kdy každý pohyb hladce plyne a navazuje na další.

 

DNS – DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE 

Koncept založený na principech vývojové kineziologie, tedy na neurofyziologických aspektech zrání motorického systému. Zakladatelem této metody je pan prof. Pavel Kolář, Ph.D. Využívá teoretických znalostí v diagnostice, tak i praktických dovedností v následné léčbě.