s Děti - FYZIO Vlašim

Děti

Doba zvýšeného využívání informačních a komunikačních technologií má bohužel neblahý vliv na omezení pohybu dětí. Proto u dětí rapidně přibývá civilizačních poruch, jako jsou ploché nohy, kulatá záda, skoliózy a další. Právě specializovaným cvičením jsme ale schopni takové neduhy odstraňovat a najít správné dlouhodobé řešení. Díky tomu se zlepší i celkové držení těla a psychická pohoda dítěte.

Věnujeme se zde péči o děti ve věku od 6 let. I toto omezení má své opodstatnění v dlouhodobém horizontu.