Pilates

Hluboký stabilizační systém:

  • Bránice
  • Multifidy (svaly vedoucí kolem páteře)
  • M. transversus abdominis (příčný břišní sval)
  • Pánevní dno

Tento soubor svalů tvoří tzv. CORE – centrum síly.